Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Vår rytme

I steinerbarnehagen har vi en fast dagsrytme, ukerytme og årsrytme. Alle aktiviteter bærer preg av årstidene. Årets rytme legges til rette for barnets opplevelser av årsløpet ved hjelp av gjentakelse som pedagogisk virkemiddel.

Vi forteller det samme eventyret en hel uke, og vi bruker sjeldent bøker med bilder. Gjennom å lytte får barna muligheten til å selv skape sine indre bilder. Samlingsstunden, eller "ringen" som vi kaller det, bærer også preg av årstidene. Her blir sanger, rim og regler med bevegelser gjort i fellesskap. Vi bruker de samme sangene og rimene over en lengre periode og barnet får bruke hele seg gjennom musikk, språk, bevegelse, balanse og fin- og grovmotorikk.

Årstidsfester

Årstidsfestene er selve "ryggraden" i vår pedagogikk. Hver fest består av forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen i etterkant. Da er alle sanger, rim og regler satt sammen til ringlek, farget av den forestående festens kvalitet. Det samme gjelder de praktiske gjøremålene. Eventyrene bærer festens stemning. På denne måten kan barna både forbinde seg med festens innhold, gjenkjenne den med glede og oppdage nye ting i forhold til sin alder. Høytidene har som mål:

- Å styrke barnets opplevelse av rytme
- Å formidle sanseinntrykk i forhold til de ulike kvaliteter som hver årstid har
- Å ta barnets etterlikning på alvor
- Å utvikle barnets takknemlighet, hengivenhet, undring, ærefrykt, omsorg, mot og medfølelse