Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Kontakt

Postadresse:
Steinerbarnehagen i Ila
Mellomila 1b
7018 Trondheim

Barnehagen er én enhet. Periodevis deler vi oss i to grupper, Nede og Oppe. I år har vi 17 barn.
Etter pedagogisk vurdering vil vi kunne ta inn barn under 2 år.

Oppegruppa:
Pedagogisk leder Sindre Johannes Karlsholm
Tlf. 48157373

Nedegruppa:
Pedagogisk leder Hanne Wilmann
Tlf. 97141222

Daglig leder:
Cicilie Sand Aspen
Tlf. 92624646
E-postadresse: steinerbarnehagenila@gmail.com