Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Kontakt

Postadresse:
Steinerbarnehagen i Ila
Mellomila 1b
7018 Trondheim

Vi har 2 grupper, Nede og Oppe. I år har vi 23 barn.
Vi tar inn barn som fyller 2 år innen nyttår.

Oppegruppa:
Tlf. 90076671
Pedagogisk leder Anne Bergene

Nedegruppa:
Tlf. 90076671
Pedagogisk leder Tirill Byager Evenrud

Daglig leder:
Tlf. 90076671
Cicilie Sand Aspen
E-postadresse: steinerbarnehagenila@gmail.com