Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Kalender

Ferier fridager/planleggingsdager 2018-2019:

Høstferie - f.o.m 10.10 t.o.m. 12.10
Juleferie - f.o.m. 24.12 t.o.m. 01.01
Vinterferie - f.o.m. 20.02 t.o.m. 22.02
Påskeferie - f.o.m. 15.04 t.o.m. 22.04
Offentlig fridag - 01.05
Offentlig fridag - 17.05
Offentlig fridag - 30.05
Planleggingsdag - 01.08 (2018)
Planleggingsdag - 30.11 (2018)
Planleggingsdager - 02.05 t.o.m. 03.05 (2019)
Planleggingsdag - 31.05 (2019)

Årstidsfester ved vår barnehage 2018-2019:

Høsttakkefest - 31.08
Mikaeli - 28.09
Lanternefest - 09.11
Adventshage - 07.12
Juleavslutning - 21.12
Karneval - 15.02
Påskefest - 12.04
Pinsefest - 09.06
Sommerfest/Sommersolverv - 21.06

Foresatte vil bli invitert til å være med på noen av festene.

Foreldremøte oppe og nede 06.09.
Barnehagen er stengt i hele juli.

Opptak - Søknadsfristen er 1.mars
Samordnet opptak krever at alle søker på Trondheim kommunes søknadsskjema.