Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Steinerbarnehagen i Ila - der barn får være barn

Steinerbarnehagen i Ila holder til i et gammelt restaurert tømmerhus ombygd til barnehage i 1984. Barnehagen har to avdelinger. Utelekeplassen vår er et hjørne av skolegården hvor vi har laget vår egen lille hage, med hytter, sand, busker og trær. Vi går turer i vårt nærområde - nær vann, havn, skog og bekkefar. Åpningstiden er fra 07.30- 16.30. Kjernetiden er fra 09.00-14.00. Vi følger skoleruta til Steinerskolen i trondheim, med noen unntak.

Pedagogikken bygger på antroposofien, visdom om mennesket, som ble grunnlagt av Rudolf Steiner som en filosofisk idé. Vi ser på barnet som et rytmisk, etterlignende og sansende vesen. Det tas hensyn til dette når vi former omgivelsene rundt barnet. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barna ut fra seg selv skaper sin egen lek uten at voksne styrer dem.

Å oppdra til frihet innebærer kunnskap om barnets vesen og alderstypiske trekk. Barnet er ikke en liten voksen, men et unikt menneske på sin utviklingsvei med ulike egenskaper, muligheter og begrensninger. I de første årene av sine liv trenger barn hjelp til å lære å ta i bruk de egenskaper som særtegner det å være menneske.

Kom på besøk til oss. Vi ønsker alle velkommen. Ring og avtal med daglig leder Cicilie Sand Aspen, telefon 90076671.
I vår årsplan finner du ytterligere informasjon.